Eiendom og driftsstøtte

Vi kan hjelpe deg med:

  • Rådgivning
  • Forvaltning av FDV dokumentasjon
  • Arealoppmåling
  • Branntekniske tegninger og rømningsplaner
  • Oppgradering av 1890- gårder
  • Branndører og porter
  • Etterlysende ledesystemer
  • Rehabilitering av lokaler
  • Tømrerarbeider
  • Vaktmester
Ta kontakt
Profilbilde til Petter Håkelien

Kontaktperson

Petter Håkelien

  petter@mentumbyggsikring.no

   901 44 602